2018 Öğretmenler Günü Genelgesi yayınlandı

2018 yılında Bakanlığımız koordinesinde yapılacak Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine ilişkin "Öğretmeler Günü Genelgesi" yayınlandı.

24 Kasım 2018 Öğretmenler Gününün, öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, iletişimi, sevgiyi, saygıyı ve mesleki algıyı güçlendirerek, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan programlarla kutlanması Genelge ile istenmektedir.

Genelge ekinde ise Ankara'da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerimizden katılacak başarılı öğretmenlerin seçiminde uyulacak esas ve usullere ilişkin formlar yer almaktadır.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : 30408313-10.06.01-E.7950490 19.04.2018

Konu : Öğretmenler Günü Genelgesi

GENELGE

2018/9

İlgi: 26.11.1992 tarihli ve21417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü

Kutlama Yönetmeliği".

Bakanlığımız koordinesinde yapılacak Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri; öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını arttıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek programlarla, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde kutlanacaktır.

Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri Öğretmenler Gününün yer aldığı haftayı kapsayacak etkinlik programları ile gerçekleştirilecektir. Kutlama programlarının, öğretmenlerin "Bu Benim Günüm" diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı etkinlikler olmasına özen gösterilecektir.

Bu kapsamda;

1- Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde kutlama kurulları oluşturulacaktır.

2- Kutlama kurulları, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinde ilgi yönetmelik hükümlerinde belirtilen görevleri yerine getireceklerdir.

3- İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizce, Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında; öğretmenlerin, öğrencilerin, okul yönetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve basın-yayın kuruluşlarının etkin katılımı sağlanacaktır.

4- İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimiz hazırlayacakları programlarda imkan ve çevre şartlarını dikkate alarak; eğitici, bilgilendirici ve coşkulu etkinlik programlarının hazırlanmasına özen göstereceklerdir. Programlara mülki idare erkanı, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ve çevre sakinleri de davet edilecektir.

5- Öğretmenler Günü kutlamalarını okullarımız öncelikle kendi bünyelerinde gerçekleştirecektir. Birbirine yakın konumda olan okul/kurumlar yapacakları etkinlikleri birlikte hazırlayacakları programlarla da kutlayabileceklerdir.

6- Öğretmenler Günü kutlamalarında ilgi yönetmeliğin 14, 21 ve 22'nci maddelerine göre, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin "Yemin" etmeleri ve yıl içinde emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verilmesi sağlanacaktır.

7- Okul/kurumlarca, meslekte başarılı olmuş emekli öğretmenler ile okullarından mezun başarılı ve örnek öğrenciler, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine davet edilerek anılarını paylaşmaları sağlanacaktır.

8- Şehit olan, ebediyete intikal eden öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak; şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve/veya öncelikle emekli oldukları okullardaki programlara davet edilmeleri sağlanacaktır.

9- İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizin web sitelerinde öğretmen bilgilendirme sayfaları oluşturularak, bu sayfalarda öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, öğretmenlerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile hastalık, ölüm, evlilik, kan ihtiyacı gibi çeşitli duyurulara yer verilecektir.

10- İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde oluşturulan kutlama kurullarınca; öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda; anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film vb. yarışmalar düzenlenerek dereceye giren öğretmen, öğrenci ve velilere Öğretmenler Günü etkinlikleri sırasında ödüllerinin verilmesi, dereceye giren eserlerin sergilenmesi/izlenmesi sağlanacaktır.

11- Kutlama kurulları; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yaparak öğretmenlerden oluşan takımlarla futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi vb. müsabakalar düzenleyecek ve dereceye giren katılımcıları Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri sırasında ödüllendirecektir.

12- Mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini kapsayan kısa film ve görseller hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

13- Kutlama kurullarınca, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, Öğretmenler Gününü kapsayan haftada ve yıl içerisinde; "Eğitim-Öğretim", "Öğretmenlik Mesleği'', "Öğrenci Gözüyle Öğretmenlik Mesleği" vb. konularla ile ilgili panel, sempozyum, açık oturum, konferans vb. faaliyetler düzenlenecektir.

14- Öğretmenler Gününü kapsayan haftada ve yıl içerisinde kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesine özen gösterilecektir.

15- İ1 ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, Öğretmenler Gününü kapsayan haftada "2018 Yılı Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturulacak ya da var olan Hatıra Ormanları geliştirilecektir.

16- Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara'da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerimizden katılacak başarılı öğretmenlerin seçiminde Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek- 4'te açıklanan esas ve usullere uyulacaktır.

24 Kasım 2018 Öğretmenler Gününün, öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, iletişimi, sevgiyi, saygıyı ve mesleki algıyı güçlendirerek, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan programlarla kutlanması ve kutlamalar sırasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda,

Gereğini önemle rica ederim.

İsmet YILMAZ Bakan

EK-1

İLÇE VE İL TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM ESAS VE USULLERİ

A) İl/ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki hususlara öncelikle dikkat edilecektir;

1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda bilfiil öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

2. Öğretmenlik mesleğinde adaylık dahil en az üç (3) yıllık hizmeti bulunmak,

3. Son beş (5) yıl içerisinde "Aylıktan Kesme" veya daha ağır bir ceza almamış olmak,

4. Son beş (5) yıl içinde Bakanlıkça 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen

faaliyetlere il temsilcisi öğretmen olarak katılmamış olmak.

B) Okul/kurum müdürlükleri, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevlere ilaveten il ve ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirecektir;

1. Okul/kurum müdürlükleri, okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlere, öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usulleri imza sirküsü ile duyuracaktır.

2. "Değerlendirme Formu Ek:2" nin birinci bölümünde yer alan kişisel bilgilerinin başvuru sahibi öğretmen tarafından doldurulmasını sağlayacaktır.

3. Ek-2 formun ikinci bölümünde yer alan değerlendirme konularını Ek-3 değerlendirme

kıstaslarını dikkate alarak, kıstaslarla ilgili görüş ve önerilerini Ek-4 forma yazıp onaylayarak 21 Eylül 2018 Cumagünü mesai bitimine kadar öğretmenin başvurusunda sunduğu bilgi,

belge, doküman ve yakın zamanda çekilmiş jpg formatında taranmış 600 dpi yüksek çözünürlüklü fotoğrafını ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndereceklerdir.

C) İlçe milli eğitim müdürlükleri, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin

yanı sıra ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirecektir.

1. İlçe milli eğitim müdürlükleri, ilçede yer alan her derece ve türdeki okul/kurumlarda görev

yapan öğretmenlere Öğretmenler Günü kutlamaları için ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usulleri en etkin şekilde duyuracaklardır.

2. İlçe milli eğitim müdürlükleri, ilgili şube müdürünün başkanlığında; Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları müdürlerinden oluşan beş kişilik "İlçe Değerlendirme Komisyonu" oluşturacaklardır.

3. İlçe Değerlendirme Komisyonu başvuruda bulunan öğretmenlere ait Ek-2 Başvuru ve Değerlendirme Formunun birinci bölümündeki kişisel bilgilerin tam ve doğru yazıldığını, okul/kurum müdürlüklerince düzenlenmesi gereken Ek-4 formun eksiksiz doldurulduğunu kontrol ederek, öğretmenin değerlendirilmesine esas teşkil eden okul/kurum müdürlüklerince gönderilen bilgi, belge ve dokümanlar doğrultusunda Ek-2 formun ikinci bölümünü, Ek-3

formda yer alan kıstaslara göre eksiksiz şekilde değerlendirip doldurarak mesleki çalışmalarıyla öne çıkan ve başarı öyküleri bulunan en yüksek puanı alan üç (3) öğretmeni ilçe temsilcisi olarak belirleyeceklerdir.

4. İlçe milli eğitim müdürlükleri ilçe temsilcisi olarak belirledikleri üç (3) öğretmene ait

"Başvuru ve Değerlendirme Formlarını" ve değerlendirmede esas alınan bilgi, belge ve

dokümanın onaylı birer örneğini ve CD kaydını 28 Eylül 2018 Cumagünü mesai bitimine kadar il milli eğitim müdürlüklerine göndereceklerdir.

5. İlçe milli eğitim müdürlükleri, ilçe genelinde mesleki çalışmalarıyla öne çıkan ve başarı öyküleri bulunan ilçe temsilcisi öğretmenlerin çalışmalarını, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri ile yıl içinde gerçekleştirilen benzeri etkinlikler sırasında, yerel ve ulusal medya ile işbirliği yaparak kamuoyuna tanıtacak ve bu öğretmenleri ödüllendireceklerdir.

D) İl milli eğitim müdürlükleri, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yanı sıra il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştireceklerdir;

1. İl milli eğitim müdürlükleri, Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, il genelinde yer alan her derece ve türdeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarına katılmak için başvuruda bulunacak ilçe ve il temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usulleri en etkin şekilde duyuracaklardır.

2. İl milli eğitim müdürlükleri; ilgili müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında: Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları müdürlerinden oluşan beş (5) kişilik "İl Değerlendirme Komisyonu" oluşturacaklardır.

3. İl Değerlendirme Komisyonları; merkez ilçelerin bulunmadığı il merkezlerindeki okul/kurumlardan müracaat eden öğretmenler ile merkez ve diğer ilçe milli eğitim müdürlüklerince seçilip, belgeleri il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen öğretmenler için "Ek-2 Formun birinci bölümdeki" kişisel bilgilerin tam ve doğru yazıldığını kontrol ederek, ilçe değerlendirme komisyonlarınca gönderilen bilgi, belge ve doküman doğrultusunda Ek-2 formun ikinci bölümünü Ek-3 te yer alan kıstaslara göre eksiksiz şekilde değerlendirerek öğretmenler arasından puanlama sırasına göre il genelinde mesleki başarılarından dolayı farkındalık oluşturan ve bu başarıları kamuoyuna yansımış, takdir edilmiş, başarı öyküleri bulunan öğretmenlere ait sıralama listesini oluşturacaklardır.

4. İl Değerlendirme Komisyonları; il genelinde mesleki başarılarından dolayı farkındalık oluşturan ve bu başarıları kamuoyuna yansımış, takdir edilmiş, başarı öyküleri doğrultusunda oluşturulan öğretmenlere ait sıralama listesinden en yüksek puanı alan 1 (bir) öğretmeni il temsilcisi olarak belirleyeceklerdir.

5. İl milli eğitim müdürlüklerince Bakanlığımız koordinesinde Ankara'da yapılacak tören ve etkinliklerde illerini temsilen seçilen öğretmenin mesleki çalışmalarını ve başarı öykülerini anlatan MPEG, MP4 veya AVI formatlarında 5-10 dakikalık kısa film ve çalışmaların yansıtıldığı 50x70 cm ebatlarında 1 (bir) adet fotoblok hazırlanacaktır. Kısa film, mesleki

başarı öyküsünün geçtiği ortamda çekilecek ve CD ortamında 12 Ekim 2018 Cumagünü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Kısa filmin tüm telif ve yayım hakkı ile ilgili iş ve işlemler il milli eğitim müdürlüklerince alınacak ve bu konudaki tüm yasal sorumluluk il milli eğitim müdürlüklerinde olacaktır. Hazırlanan kısa filmin tüm telif ve yayım hakkı il milli eğitim müdürlüklerinde ve Milli Eğitim Bakanlığında olacak şekilde gerekli tedbirler alınacaktır.

6. İl milli eğitim müdürlükleri; "Ek-2 Başvuru ve Değerlendirme Formuna göre yapılan değerlendirmede il genelinde en yüksek puanı alan il temsilcisi olarak seçilen öğretmene ait Başvuru ve Değerlendirme Formu ile değerlendirmeye esas bilgi ve belgeleri DYS ortamında, seçilen öğretmenin başarı öyküsünü kapsayan kısa filmi ise USB bellek veya CD ile 12 Ekim 2018 Cumagünü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Başvuru ve Değerlendirme formlarında öğretmenin yakın zamanda çekilmiş ve jpg formatında taranmış 600 dpi yüksek çözünürlüklü fotoğrafı yer alacaktır. Ayrıca seçilen öğretmenin özgeçmişi ile öğretmen personel kimlik kartının ön ve arka yüzlerinin taranmış örneği de gönderilecektir.

7. İl milli eğitim müdürlükleri, il temsilcisi öğretmen ile illerindeki sıralama listesinde yer alan öğretmenlerin çalışmalarını, Öğretmenler Günü tören ve etkinlikleri ile yıl içinde gerçekleştirilen benzeri etkinlikler sırasında, yerel ve ulusal medya ile işbirliği yaparak kamuoyuna tanıtacak ve bu öğretmenleri ödüllendireceklerdir.

8. İl milli eğitim müdürlükleri il temsilcisi seçilen öğretmene ait; başvuru ve değerlendirme formunu, değerlendirmeye esas bilgi ve belgelerini, özgeçmişini, öğretmen personel kimlik kartının arkalı önlü fotokopisini, fotoğrafını, başarı öyküsünü anlatan kısa filmin usb bellek veya CD sini ve 1 (bir) adet fotobloku Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

E) Bakanlığımız Merkez Yürütme Birimi, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevlere ilaveten Ankara'da Bakanlığımız koordinesinde gerçekleştirilecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine illerden katılacak öğretmenlerin belirlenmesinde aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirecektir.

1. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanının Başkanlığında "Merkez Değerlendirme Komisyonu" kurulacaktır.

2. Merkez Değerlendirme Komisyonu, illerden Bakanlığa gönderilen mesleki çalışmalarıyla öne çıkan ve başarı öyküleri bulunan öğretmenlere ait Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu Formları ile değerlendirmeye esas bilgi, belge ve her türlü dokümanı değerlendirecektir.

3. Bakanlığımız koordinesinde 24 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine illerden katılacak öğretmenlerin isim listesini 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Makam Onayına sunarak il milli eğitim müdürlüklerine duyuracaktır.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME FORMU

EK: 2

EK: 4

ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: T.C. KİMLİK NUMARASI :

OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN EK-3 FORMUNDAKİ KISTASLARA GÖRE BAŞVURU SAHİBİ ÖĞRETMENLERE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ

OKUL/KURUM MÜDÜRÜ

ADI ve SOYADI İmza Mühür

Detaylar için tıklayınız

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar