E-Okul Mebbis

Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin MYS Sınav Yeri BelgesiYurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme ve Görevlendirme Kılavuzu'na göre başvurular 23 Şubat - 20 Mart 2018 tarihleri arasında yapıldı. Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Sınav Yeri Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yayınlandı.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin MYS Sınav Yeri Belgesi

Seçme sınavı “Temsil Yeteneği Mülakatı” şeklinde “MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. Beşevler Kampusu C Blok 06560 Beşevler/Yenimahalle/ANKARA” adresinde yapılacak olup sınav tarihleri http://www.meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

Temsil yeteneği mülakatında değerlendirme, aşağıda belirtilen alan ve puan değerlerine göre 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Sınav Yeri Belgesi

Sınav süreci başladıktan ve duyurular yapıldıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, ihtiyacın ortadan kalkması ya da gerekli görülmesi halinde belirlenen kontenjanları azaltmaya veya artırmaya ve yedek aday belirlemeye Komisyon yetkilidir.

Başarının Tespiti ve Başarı Sıralaması

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu üyelerince yukarıdaki alan ve puan değerleri üzerinden her adaya ayrı ayrı puan verilecek, verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanı tespit edilecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için ortalamanın en az 70 (yetmiş) puan olması gerekir.

Seçme sınavında en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar içerisinde, en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru puan sıralaması yapılarak I. GENEL ESASLAR; (f) maddesinin A- ilk (50) ve B- ilk (50) adayı başarılı sayılacak; belirtilen sayıda aday olmaması halinde bile en az 70 (yetmiş) puan alamayan adaylar başarısız sayılacaktır.

Puanların eşit olması durumunda sıralama; akademik unvan, mesleki kıdem, ilk defa görevlendirilme sırasına göre yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Geçerlilik Süresi

a) Sınav sonuçları, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacak, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde görevlendirilemeyenlerin hakkı sona erer.

Konular