E-Okul Mebbis

Müdür Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Müdür ve Müdür Yardımcılığı sözlü sınavı için vatandaşların araştırmalar başlıyor. Yöneticilik yapmak isteyen binlerce kişinin katılım sağladığı Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı, sözlü sınav sonuçları ile merak edilen konu oldu. Peki, Müdür ve Müdür Yardımcılığı sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler...

5 Nisan tarihinde başlayan ve 3 Mayıs tarihinde sona eren Müdür ve Müdür Yardımcılığı sözlü sınavı, sonuçları ile araştırılmaya başlandı. Peki, Müdür Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, adaylarda aranan şartlar ve sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

- Yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 07 Mayıs
- Yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlarına itirazı 09-15 Mayıs
- Yönetici adaylarının sözlü sınava itirazlarının değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 16-18 Mayıs

YÖNETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERDE AŞAĞIDAKİ GENEL ŞARTLAR ARANIR;

a) Yükseköğretim mezunu olmak,

b) Değerlendirme başvurusunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak,

ç) Değerlendirme başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak,

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

MÜDÜR OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

(1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VEYA MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

(1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

(2) Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı görevleri boş bulunan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek için üç katı kadar adayın değerlendirme başvurusunda bulunmaması hâlinde, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki süre iki yıla düşürülür.

(3) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Fen Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak,

b) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak,

c) Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak,

ç) Spor Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak,

d) İmam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

e) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak,

şartı aranır.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Konular