BT rehber öğretmenleri hizmet içi eğitim faaliyeti ek dersi alabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesi 2. fıkrasındaki; "(Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez." hükümlerine atıfta bulunarak;

1- "BT öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmen bu görevi dışındaki diğer ek derslerini alır mı?" haberimizde yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 18.01.2016 tarih ve 576183 sayılı yazıları ile, bilişim teknolojileri rehber öğretmeni olarak görevlendirilen geçici görev karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenlere destekleme ve yetiştirme kursunda ders okutarak karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlanamayacağını bildirmişti.

2- "ARGE ve İLSİS projelerinde görevlendirilenler yetiştirme kursunda görev alamayacak" haberimizde yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 14.12.2015 tarih ve 12865537 sayılı yazıları ile, geçici olarak başka görevleri yürütmek üzere görevlendirilen ve bu görevine bağlı olarak haftada 18 saat ek ders Ücretinden yararlandırılan ilgililerin, söz konusu geçici görevleri süresince destekleme ve yetiştirme kurslarında ders okutmalarının mümkün bulunmadığını bildirmişti.

Biz yukarıdaki haberlerimizde ise "Bu görüş yazılarını aslında şu şekilde anlamak gerekmektedir. Öğretmenin görevlendirildiği gün ve saatler içindeki asli görevi nedeniyle öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Yani Öğretmen görevlendirildiği gün ve saatler içinde başka bir görevde bulunamaz ve karşılığında ek ders ücreti alamaz ve o günkü asli görevi nedeniyle ek ders ücretini de alamaz görevlendirildiği gün ve saatler için sadece 18 saat ek ders ücreti alabilir." demiş son söz olarak ise MEB'in bu kafayla görüş yazarsa görevlendirilecek öğretmen bulamayacağını belirtmiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 19.04.2016 tarih ve 4414254 sayılı yazıları ile şu yeni açıklamayı yapmıştır:

"30/12/2015 tarih ve 30706984 yazısında belirtilen Fatih Projesi BT rehberliği görevlendirme esaslarının 10. maddesinde; "Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde Ek-1'de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir". denilmektedir. İlgili maddede de belirtildiği gibi "Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği" görevi eğitim öğretim saatleri içerisinde yapılan bir görevdir ve eğitim öğretim saatleri dışında yapılacak olan başka eğitim faaliyetlerinin de kendi mevzuatı doğrultusunda yapılabileceği açıkça ifade edilmektedir."

"Bu çerçevede, bilişim teknolojileri rehberliği görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirildikleri ve bu görevlerine bağlı olarak haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırıldıkları belirtilen öğretmenlerden hizmet içi eğitim kapsamında ayrıca ders verenlerin, verdikleri dersin geçici görevleri gereği yapmak durumunda oldukları görevlerin kapsamında bulunması halinde buna bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı; verdikleri dersin geçici görevleri gereği yapmak durumunda oldukları görevlerin kapsamında bulunmaması halinde ise Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Hizmet içi eğitim faaliyetleri" başlıklı 7. maddesindeki; "(1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir." hükümleri çerçevesinde ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir."

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar