E-Okul Mebbis

Rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmeli mi?Okullardaki rehber öğretmenlere nöbet veya ders görevi verilip verilmesine ilişkin olarak rehber öğretmen ziyaretçilerimizce hazırlanan yazı...

Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değişiklik yapılacağı iddia edilen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin bazı maddelerinin, kamuoyuna yansıdığı şekilde yayımlanması halinde, alanda okul rehberlik servislerinin işleyişini, mevzuatını ve okul psikolojik danışmanlarının çalışma alanlarını olumsuz etkileyecektir.

17.04.2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 55. Maddesinde Verilemeyecek Görevler başlığı altında "Eğitim-öğretim kurulularındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilmez" hükmü yer almaktadır. Söz konusu yönetmeliğin verilemeyecek görevler bölümünün kaldırılması halinde öğrencinin tüm gelişim alanlarını içine alan ve çocuğun yüksek yararını gözeten öğrenci kişilik hizmetlerinin gönüllük, ailenin katılımı, demokratik anlayış ve hoşgörü gibi ilkeleri dikkate almasını zorlaştıracak, okul psikolojik danışmanın bireye ve topluma karşı sorumluluklarını da yapmasını engelleyecektir.

Verilemeyecek görevlerin kaldırılması halinde okul psikolojik danışmanı öğrencinin gözünde bir idareci gibi algılanacaktır. Bu durum öğrencinin rehberlik servisinin koşulsuz kabul ve saygıyı temel alan, öğrencinin kendini rahat olarak ifade edebildiği, insancıl anlayışın merkezde olduğu gibi değerleri algılamasının önüne geçecek ve öğrencinin problemleri ile ilgili yardım aramasını ve paylaşım yapmasının önüne geçecektir.

Yönetmeliklerin dönem dönem değiştirilmesi ve geliştirilmesi olağan bir durumdur. Fakat yönetmeliğin kamuoyuna yansıdığı biçimde değiştirilmesi çağdaş eğitime ve rehberlik anlayışının ters bir durum ortaya çıkacaktır.

Kamuoyuna yansıyan yönetmelik taslağına göre okul psikolojik danışmanlarına nöbet görevi verileceği iddia edilmektedir. Okul psikolojik danışmanlarına nöbet görevi verilmemelidir. Öğrencilerin teneffüs saatlerinde rehberlik servisine daha rahat ulaştıkları açıkça bilinmektedir. Nöbetlerin teneffüs saatlerinde tutulması okul psikolojik danışmanlarının görevlerini yapmalarını ve öğrencilerin rehberlik servislerine ulaşmalarını engelleyecektir. Bu durum rehberlik hizmetlerinin aksamasına da sebep olacaktır. Ayrıca Nöbet görevinde disiplin ve kontrol sağlanması esas olduğu için öğrencinin rehberlik servisine karşı olumsuz bir tutum geliştirmesine neden olacaktır. Yalnızca öğrencilerin değil okul psikolojik danışmanlarının da öğrencilere karşı koşulsuz kabul ilkesine ters düşen durumlarla karşılaşılması, öğrenci rehber öğretmen/psikolojik danışman ilişkisindeki güven ilkesini de zedeleyecektir.

Diğer taraftan rehber öğretmen/psikolojik danışman Etüt ve derslere girer ibaresi kabul edildiği takdirde şu tür sakıncalar ortaya çıkacaktır: Psikolojik danışmanlara etüt ve ders görevleri verilirse okul rehberlik servislerinin asli görevlerini yapmaları engellenmiş olacaktır. Derslere girme ibaresi grup rehberliği ve rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi görevlerinin dışında ise (not vermek, ders anlatmak, vb) bu durum psikolojik danışman ve öğrencilerin terapötik ilişkisine zarar vereceği düşünülmektedir.

Konular