E-Okul Mebbis

MEB E Okul E-Pansiyon Modülü GirişiMEB, pansiyonlu okullarda okuyan öğrenci velilerinin, çocuklarının etüt yoklamalarından evci ve çarşı izinlerine, hangi öğünde ne yemek yediklerinden hangi saate ne yaptıklarına ve hangi odada kimlerle kaldıklarına kadar birçok bilgiye ulaşabileceği modülü hizmete sundu.

MEB E-Pansiyon Modülü Giriş için Tıklayınız

2014-2015 eğitim öğretim yılında ortaöğretim seviyesinde 2 bin 134 pansiyonlu okulda 201 bin 254 öğrenci barındı. Bu çocukların velilerine kolaylık sağlamak için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde öğrencilerin bilgilerinin bulunduğu e-Pansiyon modülü hazırlandı. Modül, 1 Temmuz itibarıyla 2 bin 134 pansiyonlu lisenin hizmetine sunuldu.

Modül hizmete girmeden önce e-Okul sisteminde yalnızca parasız yatılı öğrencilerin isimleri ve pansiyonların kapasite bilgileri bulunmaktayken, e-Pansiyon modülünün hayata geçmesiyle pansiyonların bütün iş ve işlemleri elektronik ortama aktarıldı. Modül sayesinde veliler, pansiyonda barınan öğrencilerin; etüt yoklamalarından evci ve çarşı izinlerine, hangi öğünde ne yemek yediklerinden hangi saatte ne yaptıklarına, hangi odada kimlerle kaldıklarından hangi belletmen öğretmenin nöbetçi olduğuna kadar birçok veriye ulaşabilecek.

Öğrenci velileri bu bilgilere ulaşabilmek için e-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden sisteme giriş yapacak.

Modül, pansiyonlarda sunulan hizmet standartları adına da ciddi katkı sağlayacak, öğrencilere verilen hizmetin kalitesini yükseltilmesine vesile olacak.

Bu yıl lise kademesindeki pansiyonlu okullarda kullanılacak modül, 2015-2016 eğitim öğretim yılında pansiyonlu ortaokullar için de hizmet verecek.

Yönetici ve öğretmenlere de kolaylık

Yöneticiler ve nöbet tutan belletmen öğretmenlere de büyük kolaylıklar sağlayacak olan modülle idareciler; pansiyon günlük yoklamalarını, evci ve çarşı izinlerini, günlük zaman çizelgelerini, aylık belletmen öğretmen nöbet çizelgelerini, belletmen öğretmen nöbet tebliğlerini, pansiyon oda yerleşim planlarını, aylık yemek listelerini, kütük defterlerini, pansiyon öğrenci kayıt, nakil ve geçiş işlemlerini sistem üzerinden yapacak.

Öğretmenler de günlük yoklamaları okul müdürlüğü tarafından yetki verilmesi halinde elektronik ortamda anlık olarak sisteme işleyebilecek. Belletmen öğretmenler pansiyonda kalan tüm öğrencilerin; ders başarılarını, devamsızlıklarını, iletişim ve sağlık bilgilerini, anne ve baba bilgilerini nöbetleri esnasında sistemden görme imkanına sahip olacak.

Konular