E-Okul Mebbis

MEBBİS e-Yatırım İşlemleri GirişMEBBİS e-Yatırım İşlemleri Giriş için Buraya Tıklayınız


MEBBİS e-Yatırım İşlemleri'ne kullanıcı adı ve şifreniz ile yukarıda bulunan link veya ekrandan giriş yapabilirsiniz.MEBBİS e-Yatırım İşlemleri

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Kalkınma Bakanlığının 19.06.2012 tarihli ve 3116 sayılı yazısından, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu içeren ve bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin okullar için ihtiyaç duyduğu projeler için e-yatırım proğramı oluşturulmuştur.


MEB e-yatırım sorgulama için tıklayınız…


*MEB’in bu oluşturduğu e-yatırım proğramında okul, ek derslik, öğrenci pansiyonu, spor salonu, atölye, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezlerinin proje bilgilerini e-yatırım programıyla projelerini teklif edeceklerdir.

*Bu proğramla birlikte İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ve valilikler, inşaatına başlanmış projelerin sözleşme tarihlerini de göz önünde bulundurarak, 2013 yılında tamamlanacak projelerin ödeneğinin tamamını (sözleşme bedeli + KDV + varsa iş artışı + varsa fiyat farkı) e-yatırım programı üzerinden yılı ödeneği olarak talep edebileceklerdir.

*Mebin e-uygulama proğramı sayesinde büyük onarım, makine teçhizat ve etüt proje bilgilerinin ve ödenek taleplerinin e-yatırım sistemine girişi Bakanlığımız merkez teşkilatının ilgili birimleri yatırım programında devam eden ve yeni teklif edilecek okul (ilköğretim ve okul öncesi hariç), ek derslik, öğrenci pansiyonu, spor salonu, atölye, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezlerinin proje bilgilerinin sisteme girişleri ise il millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılması gerekmektedir.

*Takip altında olan bu projelerden devam edenler veya yatırım programına yeni teklif edilecek projelerin proje bilgilerinin doğruluğundan ve ilin öncelikli ihtiyacı olduğundan bizzat İl Millî Eğitim Müdürünün sorumlu olduğu altındadır.

*Teklif edilen projeler elektronik ortamda önceliklerine göre değerlendirileceğinden ihtiyaç duyulan projelerin e-yatırım programına girilmiş olması önem arz etmektedir.

*Teklifler e-yatırıma Genelge ekindeki açıklamalar ve iş takvimi doğrultusunda tam ve doğru olarak girilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu uygulama sayesinde yapılacak olan projeleri daha disiplinli bir şekilde takip etmeyi amaçlamaktadır. Böylece bu projeler daha ayrıntılı bir şekilde ve anında bilgisayar ortamında karşılaştırmalı olarak gerçekleşecektir.